صفحه نخست          کارشناسان          معرفی برنامه جامع تحقیقات          اسناد بالادستی پژوهش کشور           اخبار           پیوندها          تماس با ما       
امروز: 26  فروردین 1400  
سند نقشه جامع علمی کشور

مقدمه

دستيابي به آرمانهاي بلند نظام مقدس جمهور ي اسلا مي ايران مستلزم تلاش همه جانبه در تمام ابعاد فرهنگي، علمي، اجتماعي و اقتصادي است. از اين رو تدوين و اجراي برنامه هاي پيشرفت در بازه هاي زماني معين واختصاص منابع لازم براي تحقق اهداف اين برنامه ها از لوازم ضروري احراز جايگاهي در شأن ايران اسلامي است. از سوي ديگر مقولة علم و فناور ي ازمهمترين زيرساختهاي پيشرفت كشور و ابزار جدي رقابت در عرصه هاي مختلف است. به اين ترتيب تحقق آرمانهاي متعالي انقلاب اسلامي ايران نظير احياي تمدن عظيم اسلامي، حضور ساز نده، فعال و پيشرو در ميان ملتها و كسب آمادگي براي برقراري عدالت و معنويت در جهان در گرو پيشرفتي همه جانبه در علم است؛ علمي كه داراي سه شاخصة عدالت، معنويت و عقلانيت است.

تحقق اين هدف نيازمند ترسيم نقشه راهي است كه در آن نحوه طي مسير،منابع و امكانات لازم، تقسيم كار در سطح ملي و الزامات طي اين مسير به طور شفاف و دقيق مشخص شده باشد . ازاين رو لازم است چشم انداز و راهبردهاي علم و فناوري در سطوح كلان و عملياتي تر نظير برنامه هاي پنج ساله توسعه كشور، تدوين شود. در ترسيم اين نقشه كوشش شده، تا با الهام گيري از اسناد بالادستي و بهره گيري از ارزشهاي بنيادين آنها و توجه به اهداف راهبردي نظام جمهوري اسلامي ايران، چشم انداز علم و فناوري در

افق 1404 هجري شمسي تبيين شود. در اين چشم انداز، »جمهوري اسلامي ايران با اتكال به قدرت لايزال الهي و با احياي فرهنگ و برپايي تمدن نوين اسلامي- ايراني براي پيشرفت ملي، گسترش عدالت و الهام بخشي در جهان،كشوري برخوردار از انسان هاي صالح، فر هيخته، سالم و تربيت يافته در مكتب اسلام و انقلاب و با دانشمنداني در تراز برترين هاي جهان؛ توانا در توليد و توسعة علم و فناوري و نوآوري و به كارگيري دستاوردهاي آن وپيشتاز در مرزهاي دانش و فناوري با مرجعيت علمي در جهان « خواهد بود.

برای دریافت فایل کامل سند نقشه جامع علمی کشور کلیک نمایید.