صفحه نخست          کارشناسان          معرفی برنامه جامع تحقیقات          اسناد بالادستی پژوهش کشور           اخبار           پیوندها          تماس با ما       
امروز: 26  فروردین 1400  
تقسیم کار بین همکاران اداره کل در خصوص برنامه جامع تحقیقات

 
 كارشناس پرديس / دانشكده تلفن تماس پست الکترونیک
خانم مژگان رحیم زاده پرديس فارابی - دانشكده الهيات و معارف اسلامي- دانشكده حقوق و علوم سياسي- پرديس هنرهاي زيبا - دانشكده مطالعات جهان دانشكده ادبيات - دانشكده زبانهاي خارجي 61113124  
خانم مريم خادمی دانشكده علوم اجتماعي- دانشكده روانشناسي - دانشكده تربيت بدني- پرديس كشاورزي و منابع طبيعي- مركز تحقيقات بين المللي بيابان-پردیس هنر 61112811 khademi90@ut.ac.ir
خانم سرور شجاعي رنجبر بخشی از دانشكده ‌هاي پردیس فنی شامل: دانشکده مهندسی شيمي، دانشکده مهندسی معدن، دانشکده مهندسی عمران، دانشکده مهندسی متالورژي، گروه علوم پايه مهندسی -  دانشكده علوم و فنون نوين 61113149 sshojaie@ut.ac.ir