صفحه نخست          کارشناسان          معرفی برنامه جامع تحقیقات          اسناد بالادستی پژوهش کشور           اخبار           پیوندها          تماس با ما       
امروز: 26  فروردین 1400  
معرفی برنامه جامع تحقیقات دانشگاه تهران

اهداف برنامه جامع تحقیقات
1- انجام تحقیقات هدفمند در راستای چشم انداز توسعه علمی کشور
2- هدایت پایان نامه های تحصیلات تکمیلی به منظور رفع نیازها و اولویت های اصلی پژوهشی کشور
3- فراهم نمودن زمینه های انجام تحقیقات گروهی در دانشگاه
4- دستیابی به بانک اطلاعات مدون زمینه های تحقیقاتی به منظور تسهیل در برنامه ریزی کلان دانشگاه جهت همکاری مشترک با دستگاه ها و سازمان ها

اصول مد نظر در تدوین برنامه جامع تحقیقات

1- تکیه کردن بر نقاط قوت اعضای هیئت علمی و گروه آموزشی
برنامه جامع تحقیقات باید در راستای استفاده حداکثری از توانایی ها و امکانات اعضای هیئت علمی و گروه تعریف گردد تا از تعریف و اجرای طرح های تحقیقاتی متنوع در زمینه های متفاوت اجتناب گردد.

2- توجه به نتایج بلند مدت در تدوین برنامه جامع تحقیقات
با توجه به ماهیت برنامه جامع تحقیقات، رسیدن به اهداف بلند مدت مورد نظر می باشد و در ذیل برنامه جامع تحقیقات، طرح های تحقیقاتی با اهداف کوتاه و میان مدت تعریف خواهد شد. حداقل دوره زمانی اجرای برنامه جامع تحقیقات باید دوره های 5 ساله در نظر گرفته شود.

3- توسعه نیروی انسانی و امکانات موجود گروه در جهت اهداف برنامه جامع تحقیقات
با تعریف برنامه های جامع تحقیقات و هدایت طرح های تحقیقاتی و پایان نامه ها و رساله های دانشجویان تحصیلات تکمیلی گروه در جهت اهداف آن، باید به صورتی برنامه ریزی شود که امکانات نرم افزاری (جذب اعضای هیئت علمی جدید و پذیرش دانشجویان تحصیلات تکمیلی) و سخت افزاری (تجهیزات و امکانات آزمایشگاهی و کارگاهی) گروه های آموزشی نیز در همان راستا گسترش یابد.

4- رابطه برنامه های جامع تحقیقات با بخش های صنعت، کشاورزی و خدمات جامعه
تبدیل طرح های تحقیقاتی کلان به نتایج قابل استفاده در کشور که منتج به حصول درآمد، تولید فناوری یا گسترش دانش می گردد یکی از موارد با اهمیت در تعریف برنامه های جامع تحقیقات به حساب می آید. در واقع یک برنامه جامع تحقیقات باید به صورت عملی با نیاز های جامعه همسو بوده و نتایج آن به طور ملموس در جهت رفع مشکلات موجود جامعه باشد. یکی از اولویت ها در تعریف و تدوین برنامه جامع تحقیقات توسط اعضای هیئت علمی و گروه باید توجه به فناوری های نوین باشد.

5- ایجاد زمینه همکاری های بین گروهی و بین رشته ای 
با تلفیق بخش های گوناگون در داخل و یا خارج از دانشگاه می توان به نتایج قابل استفاده به دنبال اجرای یک طرح کلان دست یافت. بدین منظور در زمان تدوین برنامه جامع تحقیقات اعضای هیئت علمی و گروه باید پیش بینی های لازم در خصوص این نوع همکاری ها در نظر گرفته شود.

نکات مهم در تدوین برنامه 
1- هر عضو هیئت علمی صرفاٌ می تواند در یک برنامه مشارکت نماید. 
2- مسئول هماهنگی برنامه با سایر مجریان برنامه هیچ تفاوتی از لحاظ امتیاز ندارند. 
3- اعضای هیئت علمی موظفند با توجه به زمینه تخصصی و علائق تحقیقاتی، منفرداً یا مشترکاً برنامه جامع تحقیقات خود را تدوین و ارائه نمایند. 
4- عنوان برنامه نباید آنقدر کلی باشد که نتوان با آن، نتایج حاصل از اجرای برنامه را پیش بینی کرد. 
5- چنانچه مجریان برنامه از گروههای آموزشی مختلف باشند برنامه به مدیر گروه آموزشی که مسئول هماهنگی برنامه در آن عضویت داشته باشد ابلاغ خواهد شد. 
6- مجریان برنامه باید صرفاً اعضای هیئت علمی داخل دانشگاه باشند. لذا نام دانشجویان به عنوان مجری برنامه ذکر نگردد. 
7- سیاست های حمایتی و تشویقی دانشگاه از برنامه های جامع تحقیقات ارائه شده متعاقباً توسط معاونت پژوهشی دانشگاه اعلام می گردد.